Agent Mariusz Zdobywca

Jak wynająć mieszkanie obcokrajowcom

Jak wynająć mieszkanie obcokrajowcom

Wynajmowanie mieszkania wydaje się być prosta czynnością. Jednak od tego, jak wykonamy poszczególne kroki, zależy, ile zarobimy i czy znajdziemy klientów. A także to, czy nasza inwestycja będzie bezpieczna. Jeśli chcemy wynajmować mieszkanie obcokrajowcom, warto zatem poznać kilka istotnych szczegółów.

Niezbędne dokumenty

Do Polski przyjeżdża coraz więcej osób, nie tylko z Ukrainy, i decyduje się tu zostać. Jeśli chcemy wynająć im nasz lokal, zwróćmy uwagę przede wszystkim na wymagane przez prawo dokumenty. Co jest niezbędne? Cudzoziemcy z UE, chcący przebywać w Polsce przez okres dłuższy niż trzy miesiące (miesiąc w przypadku osób spoza UE), lecz nie na stałe, powinni posiadać zameldowanie na pobyt czasowy. Mimo że taki meldunek jest często ignorowany, ma duże znaczenie – na przykład dla osób, które chcą zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny. Ponadto meldunek jest ważny dla obcokrajowców. W przeciwieństwie do obywateli Polski, mają oni obowiązek posiadania aktualnego adresu zameldowania. W przeciwnym razie grozi im grzywna. Cudzoziemcy mogą samodzielnie wnioskować o meldunek, bez proszenia o zgodę właściciela mieszkania. Mogą to zrobić przez internet lub w urzędzie gminy.

Dla właściciela mieszkania nie stanowi to problemu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy chce sprzedać lokal, a najemca zameldował się na pobyt stały. Może to wówczas blokować transakcję.

Gdy wynajmujemy mieszkanie komuś bez polskiego obywatelstwa, rozsądnym wyjściem wydaje się skorzystanie z opcji najmu okazjonalnego. Łatwiej w takim przypadku jest pozbyć się trudnego lokatora. Najemca musi jednak znaleźć mieszkanie zastępcze, którego właściciel potwierdzi, że przyjmie tę osobę w razie egzekucji. W praktyce może się to okazać trudne dla obcokrajowców, a nam zamknie drogę do wynajmu.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Koszty notarialne opłaca wynajmujący, choć zależy to od indywidualnych ustaleń umowy. Zanim podpiszemy porozumienie, możemy i powinniśmy sprawdzić tożsamość naszego nowego biznesowego partnera. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na ważność podstawowych dokumentów podróży, takich jak wiza czy paszport. Na pewno nie podpisujmy umowy na dłużej niż wynosi termin ich ważności. Jeśli mamy wątpliwości co do tego, czy obywatele jakiegoś kraju muszą posiadać wizę, możemy to sprawdzić na dedykowanej stronie rządowej.

Jeśli chodzi o samą umowę najmu, nie różni się ona od takiej podpisywanej z obywatelem Polski. Podstawowe elementy, które powinien określać dokument, to przedmiot porozumienia, adres, wskazanie stron umowy, dat, a także określenie szczegółowych warunków. Czyli kwestie finansowe, prawa i obowiązki stron czy możliwość wypowiedzenia. Obcokrajowiec powinien potwierdzić, że akceptuje i rozumie zapisy dokumentu. Ważne jest także, aby otrzymał on drugi egzemplarz, przetłumaczony na znany mu język. Warto zwrócić też uwagę na zapis dotyczący dozwolonej liczby osób, które mogą przebywać w lokalu. Pozostałe kwestie zależą już od preferencji wynajmującego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.