Agent Mariusz Zdobywca

Hipoteka na nieruchomości czym jest i jakie są jej rodzaje

Hipoteka na nieruchomości czym jest i jakie są jej rodzaje

W dzisiejszych, bardzo trudnych dla wszystkich czasach, ciężko jest o otrzymanie kredytu z banku. Nawet jeśli komuś się to uda, bank ma wiele sposób na to, aby ustrzec się przed możliwością niespłacenie zobowiązania przez kredytobiorcę zarówno jeżeli będzie chodziło o całość, jak i część powierzonej sumy pieniędzy. Najpopularniejszą formą tego typu formy ochrony jest hipoteka na nieruchomości. W poniższym artykule postaramy się bliżej przyjrzeć hipotece, a także jej poszczególnym rodzajom.

Hipoteka na nieruchomość to nic innego jak zabezpieczeni się banku przed utratą finansową pożyczonych pieniędzy. Najczęściej chodzi o osoby fizyczne, które zaciągając na siebie kredyt, podpisują oświadczenie o przekazaniu swojej własności na rzecz banku (mieszkania lub domu) w momencie, kiedy nie będą w stanie uiścić swojego zobowiązania, które wcześniej zostało podpisane. Oczywiście taki stan rzeczy jest ostatecznością, ale dzięki temu będziemy mogli pożyczyć potrzebną kwotę na zakup prywatnej nieruchomości. Nie ma co się obawiać hipoteki na nieruchomość, ponieważ przed podpisaniem umowy kredytowej z bankiem, ten i tak zabezpiecza się na wiele innych sposobów, zanim podejmie wobec nas ostateczną decyzję. Musimy spełniać szereg wymogów takich jak: odpowiednie zarobki w skali roku, czy od 10 do 20% wkładu własnego, który jest częścią udzielonego kredytu. Hipoteka zostaje uruchomiona, kiedy żadne z innych rozwiązań pozwalających na spłatę kredytu nie będzie w stanie pokryć naszych zaległości względem banku. Trzeba pamiętać również o tym, że przed ustanowieniem konkretnej hipoteki trzeba spełnić szereg formalności, o których bank poinformuje nas przed podpisaniem umowy kredytowej.

Hipoteka sama w sobie może być podpisana na wiele sposobów. Jej rodzaje różnią się od siebie m.in. formą jej zawarcia. Wśród nich wymieniamy hipotekę:

  • a) umowną, która jest zawierana na podstawie woli zainteresowanego właściciela nieruchomości. To właśnie on składa w banku odpowiednie dokumenty, mające pomóc mu w spłacie na wypadek niemożności spłaty kolejnych rat kredytowych;
  • b) przymusową będącą odwrotnością hipoteki umownej. Stroną, która jest inicjatorem podpisania tego typu hipoteki bank, a w szczególnych przypadkach sąd, który uzna, że jest to jedyny sposób na uregulowanie należności;
  • c) łączną, gdzie jak sama nazwa wskazuje, bierze się pod uwagę więcej niż jedną nieruchomość. Zwykle jest tak, gdy osoba fizyczna zawierająca z bankiem umowę kredytową nie chce w obecnej chwili decydować, która z posiadanych przez nią własności miałaby być spieniężona na rzecz banku w chwili niemożności spłaty długu. Dopiero kiedy dojdzie do takiej sytuacji, osoba ta wybierze konkretną posiadłość;
  • d) kaucyjna, podana przez nas na końcu z powodu zniesienie jej w 2011 roku. Nieistniejąca obecnie forma zabezpieczenia wierzytelności nadal jest spotykana w przypadkach, w których kredyt udzielony przed datą jej likwidacji nie został do dziś spłacony. Forma jej zawarcia jest niemal identyczna do hipoteki umownej, z tą różnicą, że ustanawia się ją do określonej kwoty.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.